Instrukcja PPOŻ – wymagania i zawartość

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, czyli w skrócie PPOŻ stanowi opracowanie, które ma na celu ustalenie koniecznych wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej w kwestiach organizacyjnych, technicznych, a także porządkowych. Instrukcja PPOŻ musi zostać uwzględniona już na etapie eksploatacji danego obiektu. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów zawierają się wszelkie wymogi dotyczące tej instrukcji.

Instrukcja PPOŻ musi być przestrzegana przez wszystkich pracowników, bez względu na to jakie stanowisko pełnią lub jaki rodzaj pracy wykonują. Sporządzaniem instrukcji może trudnić się osoba, która posiada odpowiednie kwalifikacje. Każdy budynek użyteczności publicznej czy będący częścią strefy pożarowej powinien posiadać instrukcję bezpieczeństwa pożarowego. Dokument musi uwzględniać w swojej zawartości warunki ochrony przeciwpożarowej, które wynikają z przeznaczenia, sposobu użytkowania i procesów technologicznych obiektu.

Aktualizacja i obowiązki związane z instrukcją PPOŻ

Instrukcja PPOŻ określa także dokładne wyposażenie, które wymagane jest w kwestii urządzeń przeciwpożarowych, gaśnic oraz poddawania ich przeglądom technicznym. Znaleźć się w niej muszą zapisy dotyczące warunków i organizacji ewakuacji ludzi, a także praktyczne sposoby ich sprawdzania. Poza tym instrukcja musi zawierać zadania oraz obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób, które są stałymi użytkownikami danego obiektu, budynku.

W instrukcji PPOŻ obowiązkowo należy zawrzeć plany obiektów, terenu przyległego wraz z uwzględnieniem wszystkich koniecznych pomiarów. Istotne też są kategorie zagrożenia ludzi, podziały na strefy pożarowe, a także występujące gęstości obciążenia ogniowego. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego musi być poddawana okresowej aktualizacji, przynajmniej raz na dwa lata, a także bezpośrednio po zmianie sposobu użytkowania obiektu.

Jak możemy Tobie pomóc?

Adres

Hotel Behapowiec ***
ul. Nowa 27
62-065 Grodzisk Wielkopolski
NIP 788-00-26-129

Telefon

Tel.: +48 61 44 21 139 w.2
Fax: +48 61 44 21 246

Email

Obsługa Klienta:
info@bhpszkolenia.pl