Pełen pakiet materiałów oraz kurs na wózek widłowy – Wolsztyn i okolice

Aby zostać operatorem pracującym w magazynie należy ukończyć kurs na wózek widłowy. Wolsztyn i najbliższa okolica to miejscowości, które na daną chwilę potrzebują tego typu specjalistów. Należy pamiętać, że bez określonych pozwoleń praca na tego rodzaju sprzęcie jest absolutnie niedozwolona oraz karana. Aspirować na stanowisko operatora może każda osoba pełnoletnia, która posiada zaświadczenie lekarskie zawierające brak przeciwwskazań w kwestii wykonywania tego rodzaju obowiązków zawodowych.

Jednak sam ukończony kurs na wózek widłowy, nie gwarantuje uzyskania wszystkich świadczeń do poruszania się pojazdami stosowanymi w magazynach. Szkolenia tego typu muszą być zwieńczone egzaminem, który odbywa się pod nadzorem Urzędu Dozoru Technicznego. Ze szkoleń w zakresie pracy przy użyciu wózka widłowego korzystają najczęściej osoby, które chcą zwiększać swoje kompetencje lub też pracownicy, którym zmieniono obowiązki pracownicze.

Zalety posiadania uprawnień na prowadzenie wózka widłowego

Kurs na wózek widłowy przebiega w dwóch etapach. Pierwszy z nich obejmuje opanowanie niezbędnych pojęć i schematów wchodzący w skład zagadnień teoretycznych. Kursant poznaje wówczas zasady bezpieczeństwa pracy oraz zaznajamia się z przepisami BHP. Na wykładach teoretycznych opanowuje budowę i techniczne kwestie obsługi wózka widłowego.

W kolejnym etapie wykładowca poświęca czas tylko i wyłącznie na praktykę. Rzeczywiste poznanie zasad prowadzenia pojazdu wymaga więcej czasu. Obsługa wideł, wykonywanie wszelkich manewrów, to tylko kilka rzeczy, które kursant musi opanować. Szkolenie przeprowadzone w sposób poprawny w najbliższej przyszłości zapobiegnie nieodpowiedniemu wykorzystaniu wózka widłowego, obędzie się też bez wypadków w miejscach pracy. Licencje uzyskać może osoba, która uzyska pozytywne wyniki z testu teoretycznego oraz praktycznego.

Jak możemy Tobie pomóc?

Adres

Hotel Behapowiec ***
ul. Nowa 27
62-065 Grodzisk Wielkopolski
NIP 788-00-26-129

Telefon

Tel.: +48 61 44 21 139 w.2
Fax: +48 61 44 21 246

Email

Obsługa Klienta:
info@bhpszkolenia.pl