Świadczenie usług BHP – Grodzisk Wielkopolski oraz okolice

Usługa BHP Grodzisk Wielkopolski jest przez nas świadczona w zakresie ochrony PPOŻ. Zajmujemy się sporządzaniem instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, a także tworzeniem planów rozmieszczenia sprzętu PPOŻ. Pełnione przez nas obowiązkowe szkolenia w ramach BHP, Grodzisk Wielkopolski i osoby w nim zatrudnione oceniają bardzo dobrze. Ważne jest to, że dla dowolnej liczby osób jesteśmy w stanie przeprowadzić ćwiczenia z ewakuacji budynków oraz wykłady dotyczące oceny ryzyka stwarzanego przez atmosfery wybuchowe.

Oferta usług BHP – Grodzisk Wielkopolski i okolice, obejmuje także szkolenia PPOŻ, a tak opiniujemy, doradzamy oraz uzgadniamy w zakresie wspomnianej ochrony i pomagamy w zalecenia pokontrolnych Państwowej Straży Pożarnej. Nasi specjaliście są w stanie przekazać swoją wiedzę dotyczącą skali stosowania i przestrzegania przepisów oraz zasad BHP.

Prowadzenie dokumentacji powypadkowej oraz bieżąca obsługa i nadzór BHP

W ramach BHP Grodzisk Wielkopolski specjalizujemy się w kwestii ustalania przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy. Prowadzimy pod tym względem pełną dokumentację i rejestry powypadkowe u wielu naszych klientów. Nie stwarza dla nas problemu także przygotowywanie korespondencji wymaganej przez ZUS i GUS. Prowadzenie dochodzeń czy też sporządzanie dokumentacji wypadków w drodze do pracy i z niej również należą do podejmowanych przez nas czynności.

Pełniona przez nas bieżąca obsługa oraz nadzór nad BHP to przede wszystkim audytowanie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy. Jesteśmy w stanie poddać analizie warunki BHP panujące w zakładzie pracy oraz przeprowadzamy szczegółowe kontrole pomieszczeń oraz stanowisk pracowniczych. Nie pozostawiamy naszych klientów, praktycznie w każdej chwili jesteśmy w stanie udzielić pomocy w realizacji nakazów, decyzji czy też zarządzeń wydawanych przez państwowe organy kontrolne. Bierzemy też aktywny udział w reprezentowaniu firmy przed Państwową Inspekcją Pracy. Pragniemy pomóc każdemu, aby prowadził swoją firmę w rozumieniu nowych przepisów BHP.

Jak możemy Tobie pomóc?

Adres

Hotel Behapowiec ***
ul. Nowa 27
62-065 Grodzisk Wielkopolski
NIP 788-00-26-129

Telefon

Tel.: +48 61 44 21 139 w.2
Fax: +48 61 44 21 246

Email

Obsługa Klienta:
info@bhpszkolenia.pl