Kursy w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń SEP

Czym są i jakie są rodzaje uprawnień SEP?

Uprawnienia SEP wymagane są dla dwóch rodzajów prac:
E – eksploatacji instalacji, sieci i urządzeń elektroenergetycznych oraz gazowych i/lub
D – dozoru instalacji, sieci i urządzeń elektroenergetycznych oraz gazowych.

Wyróżnia się trzy grupy uprawnień SEP. W zakres każdej z grup wchodzą poszczególne instalacje, sieci lub urządzenia. Trzy główne grupy to:
G1 – elektryczne, przeznaczone dla pracowników zajmujących się eksploatacją (E) i/lub dozorem (D) urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.
G2 – energetyczne, przeznaczone dla pracowników zajmujących się eksploatacją (E) i/lub dozorem (D) urządzeń, instalacji i sieci cieplnych.
G3 – gazowe, przeznaczone dla pracowników zajmujących się eksploatacją (E) i/lub dozorem (D) urządzeń, instalacji i sieci gazowych.

G1 – elektryczne

Zakres uprawnień grupy 1:
 • Urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego;
 • Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;
 • Urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV;
 • Zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW;
 • Urządzenie elektrotermiczne;
 • Urządzenia do elektrolizy;
 • Sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;
 • Elektryczna sieć trakcyjna;
 • Elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;
 • Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.
 • Cena kursu: 600 PLN za osobę

  G2 – energetyczne

  Zakres uprawnień grupy 2:
 • Kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy od 50 kW wzwyż, wraz z urządzeniami pomocniczymi,
 • Sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 kW,
 • Turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW wzwyż wraz z urządzeniami pomocniczymi,
 • Przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW,
 • Urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW,
 • Pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 50 kW,
 • Sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych,
 • Urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg,
 • Piece przemysłowe o mocy ponad 50 kW,
 • Aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1-9.
 • Cena kursu: 600 PLN za osobę

  G3 – gazowe

  Zakres uprawnień grupy 3:
  • Urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu,
  • Urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotowanie, mieszalnie,
  • Urządzenia do magazynowania paliw gazowych,
  • Sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe),
  • Sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu),
  • Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa,
  • Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa,
  • Przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW,
  • Turbiny gazowe,
  • Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1-9.
    Cena kursu: 600 PLN za osobę

  Kursy dla zorganizowanych grup

  Organizujemy kursy na terenie całej Polski. Jesteś przedsiębiorcą? Chcesz zorganizować kurs w swojej firmie? Skorzystaj z formularza poniżej i złóż zapytanie ofertowe.

  Masz pytanie? Wyślij nam wiadomość

  Skontaktuj się z nami poprzez formularz lub napisz do nas na Facebooku.