Szkolenia BHP

Przeprowadzamy szkolenia również w formie online

Szkolenia BHP w zależności od ich rodzaju powinny być realizowane w formie instruktażu, seminarium lub samokształcenia kierowanego. Cyklicznie organizujemy szkolenia stacjonarne. W naszej placówce istnieje możliwość wzięcia udziału w szkoleniu zdalnie, przy pomocy programu Microsoft Teams. Szkolenie nie różni się niczym od tego prowadzonego stacjonarnie, w sposób tradycyjny.

Szkolenie wstępne - instruktaż ogólny

Szkoleniu wstępnemu podlegają wszystkie osoby dopuszczane do pracy w danym przedsiębiorstwie. Dotyczy to również osób podejmujących naukę lub praktyki.

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych

Szkolenia okresowe dla tej grupy powinny się odbywać co najmniej raz na 3 lata, a w przypadku prac szczególnie niebezpiecznych co roku.

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych

Szkolenia okresowe dla tej grupy powinny się odbywać co najmniej raz na 6 lat, a w przypadku niektórych branż dopuszcza się możliwość wykonania szkolenia jednorazowo.

Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami

Szkolenia okresowe dla tej grupy powinny się odbywać co najmniej raz na 5 lat. Po ukończeniu szkolenia uczestnik zdobywa wymagane kwalifikacje do przeprowadzania instruktaży stanowiskowych, czyli nieodłącznej części szkolenia wstępnego.

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników na innych stanowiskach

Szkolenia okresowe dla tej grupy powinny się odbywać co najmniej raz na 5 lat. Do tej grupy należą m.in. pracownicy medyczni i nauczyciele.

Masz pytanie? Wyślij nam wiadomość

Skontaktuj się z nami poprzez formularz lub napisz do nas na Facebooku.