Oferta placówki

Kursy obsługi urządzeń UDT

Przez cały rok prowadzimy kursy obsługi wózków podnośnikowych oraz ładowarek teleskopowych. Okresowo prowadzimy kursy obsługi innych urządzeń. Organizujemy egzaminy UDT zgodnie z najnowszymi wytycznymi.

Kursy w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń SEP

Cyklicznie organizujemy kursy wraz z egzaminami pozwalającymi zdobyć uprawnienia w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń elektroenergetycznych grupy 1, 2 oraz 3.

Szkolenia BHP - również w formie online

Cyklicznie organizujemy szkolenia BHP w naszej placówce. Twoje przedsiębiorstwo ma wiele oddziałów w całym kraju? Oferujesz pracownikom tzw. home office? Dla nas nie jest to problemem – prowadzimy szkolenia BHP w formie online.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego obejmuje wiele zagadnień takich jak: warunki ochrony przeciwpożarowej obiektu, postępowanie na wypadek pożaru, ewakuacja, a także wyposażenie budynku w urządzenia przeciwpożarowe.

Kurs udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach

W każdym przedsiębiorstwie muszą być osoby wyznaczone do udzielania pierwszej pomocy. Prawny obowiązek udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanemu ma każdy z nas. Czy wiesz jak postępować w przypadku, gdy poszkodowany nie oddycha? Te i inne zagadnienia poruszamy podczas kursu pierwszej pomocy.

Pracodawca ma obowiązek ocenić i udokumentować ryzyko związane z pracą. Prawidłowo przeprowadzona ocena ryzyka zawodowego powinna zapobiegać szkodliwym skutkom zagrożeń występujących w środowisku pracy.

Dokumentacja powypadkowa

Twój pracownik miał wypadek przy pracy lub w drodze do/z pracy? Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy jest obowiązkiem pracodawcy i odbywa się przy współudziale pracownika służby BHP.

Specjalizujemy się w kompleksowym outsourcingu BHP. Dzięki nam nie musisz przejmować się czy Twoje przedsiębiorstwo spełnia wszystkie wymagane przepisy. Służymy pomocą, jeżeli któreś z nich okażą się zbyt trudne w realizacji. Świadczymy również inne usługi związane z BHP – skontaktuj się z nami i poznaj nasze możliwości.

Masz pytanie? Wyślij nam wiadomość

Skontaktuj się z nami poprzez formularz lub napisz do nas na Facebooku.